Polityka prywatności

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przechowujemy zapytania kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Znamy również:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony 24godz.pl nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika. 
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ponyup.pl z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Konto w serwisie 24godz.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem 24godz.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Odnośniki do innych stron

Serwis 24godz.pl zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu 24godz.pl.

Rejestracja w serwisie 24godz.pl

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób podmiotów, korzystających z funkcji użytkownika, które tym samym wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od właściciela 24godz.pl drogą elektroniczną.
W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z rejestracji w serwisie, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu rejestracji, oraz dostęp do edycji swoich zamówień w sklepie 24godz.pl.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma RM CONSULTING Maria Grzegorowska, Krzeptów, ul. Ziołowa 5A, 55­-080 Kąty Wrocławskie, NIP 7341897319, Regon: 020813928. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy serwis zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Serwis danych osobowych innemu administratorowi danych.